Как трябва да се отнасят с Вас в психиатрична болница?

В психиатричната болница охраната и персоналът трябва да се отнасят към Вас с човещина и респект.

Това означава, че те не трябва да Ви подлагат на унижения или да се държат нечовешки с Вас. Например, те нямат право да Ви обиждат или да прилагат прекомерна физическа сила спрямо Вас. Имате право на хуманни условия на мястото, където сте настанен/а, на медицинска помощ там, както и на общуване с външния свят. 

Относно този раздел

Този раздел обяснява какво отношение трябва да имат към Вас и при какви условия трябва да живеете, както и кога, ако те липсват, това може да доведе до нарушения на правата на човека. 

Последно обновяване 02/04/2019