Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ВСС) е държавен орган, който осъществява текущ контрол на съдебната власт. Сред неговите функции е разглеждането на жалби от физически и юридически лица срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Как може да ви помогне

Ако смятате, че вашето право на разглеждане и решаване на вашето дело в разумен срок е било нарушено от актове, действия или бездействия на органи на съдебната власт, вие можете да подадете жалба в Инспектората на Висшия съдебен съвет. Такава жалба могат да подадат страни по приключени граждански, административни и наказателни производства или обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Обърнете внимание – вие не можете да подадете жалба в Инспектората докато делото ви е в производство. В този случай има други средства за ускоряване на производството, които вие следва да използвате. Инспекторатът ще разгледа Вашата жалба/заявление и, ако установи, че вашето дело не е било разгледано и решено в разумен срок, може да ви определи обезщетение, което не може да бъде по-голямо от 10 000 лева. Инспекторатът е длъжен да разгледа вашата жалба в съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека. Вие можете да подадете вашата жалба писмено на адреса на Инспектората на ВСС или да използвате електронната форма, налична на неговия интернет сайт. На този сайт можете да се запознаете подробно с изискванията за подаване на жалба/заявление.

Дейности

  • Разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане на делата в разумен срок.
  • Изплащане на обезщетения.
  • Проверка на организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи.
  • Предоставяне на публична информация за своята дейност и публикуване на годишен доклад за нея.

Повече информация и контакти

http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/67 
Тел.: +3592/2 9057550
ivss@inspectoratvss.bgk
 
Инспекторат към ВСС
ул. "Георг Вашингтон" №17
София 1000
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×