Как се разглежда вашата жалба?

След като омбудсманът получи жалбата ви, той/тя ще реши дали да направи проверка по нея. Ако омбудсманът реши да направи проверка, той/тя може да поиска повече информация от вас или от държавните институции, от които сте се оплакали. Ако е необходимо, той/тя може също да поиска информация и от други институции или експерти.

След като омбудсманът е събрал цялата информация, от която се нуждае за разглеждане на вашия случай, той/тя формулира становище. В становището омбудсманът може да заключи, че е налице нарушение на правата ви или да реши, че вашите права не са били нарушени.

Ако омбудсманът заключи, че държавна институция е нарушила човешките ви права, той/тя може да информира съответната държавна институция за това становище.

Прочетете повече за ефекта от това становище.

Колко време ще отнеме?

Ако подадете жалба до омбудсмана, той/тя ще вземе решение дали да направи по-обстойна проверка и ще ви информира за решението в рамките на един месец.

Омбудсманът е задължен по закон да отговори на молбата ви в рамките на един месец.

Омбудсманът може да удължи срока за проверка, ако вашият случай е сложен и той се нуждае от повече информация от държавните институции или частни лица. Максималният срок, в който омбудсманът трябва да отговори на жалбата ви, е три месеца.

бележка Подаването на жалба до омбудсмана или започването на по-обстойна проверка не спира каквито и да било други срокове, които може да имате в българските съдилища или правителствени институции. То също така не спира срока за подаване от вас на жалба до Европейския съд по правата на човека или до други международни органи за защита на правата на човека.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека