Можете да подадете жалба до омбудсмана, ако смятате, че вашите човешки права са били нарушени от български държавни служители или институции.

Има обаче някои условия, които трябва да вземете предвид, преди да подадете жалба:

Нарушаването на вашите права трябва да бъде свързано с правата на човека или с доброто управление

Омбудсманът не може да разглежда случаи, които не са пряко свързани с правата и свободите на гражданите.

пример Омбудсманът не може да прави проверка по вашата жалба, ако тя се отнася до това, че парламентът не е приел определен закон, или смятате, че друго физическо лице е нарушило добрата ви репутация.

Нарушението трябва да е извършено от държавен или общински орган, от частни лица, натоварени с предоставянето на обществени услуги или от частноправни субекти

Омбудсманът не може да разследва решенията или действията на правителствени институции от други държави, международни организации или частни лица, които не са свързани с правата на човека или доброто управление.

Можете да се оплачете от нарушение, извършено срещу вас, срещу лице, което имате право да представлявате, или да подадете сигнал, отнасящ се до случай или ситуация, за които знаете

Можете да подадете жалба до омбудсмана, независимо дали сте български гражданин или не. Освен това организациите с нестопанска цел, създадени в обществена полза, също могат да се подават жалби и сигнали, ако предметът им на дейност включва защитата на правата на човека.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека