Формуляр

Не е необходимо да попълвате специален формуляр. Жалбите могат да се подават в гъвкав формат. На интернет сайта на омбудсмана има онлайн формуляр за подаване на жалба, който може да ви помогне по-добре да структурирате жалбата си.

Моля, разгледайте формуляра за подаване на жалба.

Език

Работният език на омбудсмана е български. Това означава, че жалбата ви трябва да е на български език. При изключителни обстоятелства от лица, които не знаят български език, омбудсманът приема и жалби на други езици.

Съдържание

В жалбата си трябва ясно да обясните:

  • Какво се е случило
  • Кога се е случило
  • Кои държавни институции или длъжностни лица са участвали
  • На кои институции или длъжностни лица, ако има такива, сте се оплакали от тази ситуация и какви са техните отговори
  • Какви конкретни резултати очаквате от намесата на омбудсмана
  • Жалбата трябва да съдържа вашето име, телефон, подпис, дата и постоянен адрес на подателя.

Жалбата ви не трябва да е на юридически точен език или да се позовава на конкретни законови разпоредби, но трябва да е ясна и разбираема. Опитайте се да напишете само за фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, за което се оплаквате. За да помогнете на омбудсмана да разбере по-добре какво се е случило, опитайте се текстът ви да е прост, фокусиран и избягвайте емоционален или невъздържан език.

Документи

Ако можете, моля приложете всички документи (особено жалбите, които сте отправяли, и отговорите им), които са свързани със ситуацията, за която се оплаквате в жалбата си.

Срокове

Има определен срок за подаване на жалба до омбудсмана - две години. Поради това омбудсманът ще откаже да разследва вашия случай, ако са изминали повече от две години от нарушението или последния отговор на вашата жалба във вашия случай.

Адрес

Жалбите следва да бъдат изпращани на следния адрес:

Омбудсман на Република България

ул. „Георг Вашингтон“ 22, 1202 Център, София

България

Правна помощ

В България нямате право на безплатна правна помощ, когато се обръщате към омбудсмана. Ако не сте сигурни дали са нарушени човешките ви права и дали омбудсманът може да разследва случая, можете да изпратите имейл (priemna@ombudsman.bg) или да се обадите (+3592/8106 955 или +3592/9809 510) в офиса на омбудсмана преди да подадете жалба. Ако имате нужда от допълнителна правна помощ, за да подготвите кандидатурата си, ще трябва да си наемете адвокат. Наемането на адвокат не е задължително при подаване на жалба до омбудсмана.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека