Важно е да познавате своите права и задължения, когато сте задържан/а и настанен/а в следствен арест или в затвор. Ето защо администрацията трябва незабавно да Ви запознае с тях. Трябва да Ви обяснят до кого можете да подавате жалби.

Администрацията на затвора трябва да Ви разясни Вашите права и задължения на език, който разбирате и, ако е необходимо, да покани преводач.

Можете да прочетете за Вашите права и задължения, когато сте задържан/а в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.