Съдебен процес в разумен срок

Правата на човека изискват да бъдете осъден/а в разумен срок или освободен/а, докато изчаквате съдебния процес. В България срокът, за който можете да бъдете задържан/а под стража до съдебния процес е определен в Наказателно-процесуалния кодекс. Вашето задържане не може да надхвърля срока, който е ясно определен в закона. Този максимален срок не може да бъде продължен.

Мотивирано решение

Всеки път, когато съдът удължи срока на Вашето задържане под стража, решението трябва да обясни и да обоснове подробно защо във Вашия случай конкретно е необходимо да бъдете задържан/а. Ако решението не дава подробни и специфични за конкретния случай причини, това може да доведе до нарушаване на Вашите права.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Прекомерно продължителното задържане под стража, в нарушение на сроковете, предвидени в закона, може да доведе до нарушение на правото на лична свобода и сигурност.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×