Може ли полицията да ползва физическа сила спрямо Вас по време на арест?

Понякога полицията трябва да използва физическа сила, за да арестува определено лице. Тя, обаче, трябва да употреби само толкова физическа сила, колкото е необходимо, за да извърши успешно ареста. Например, ако човек мирно се предаде, полицията не трябва грубо да го бута на земята или да го удря. Държавата следва да има закон и подзаконов акт, които обясняват кога и как полицията може да използва сила, а полицейските служители следва да са подходящо обучени, за да преценят необходимостта от използване на сила. Ако полицията е използвала сила по време на ареста, арестуваният следва да бъде прегледан от лекар.

Какви нарушение на човешките права могат да възникнат?olation may there beКакви нарушения на човешките права може да са налице?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Използването на физически тормоз и заплахи по време на ареста може да доведе до нечовешко или унизително отнасяне. Когато бъдете арестуван/а, може да се почувствате особено уязвим/а, защото сте под контрола на полицията и не можете да напуснете. Ако се намирате в такава ситуация, тя може да доведе не само до физическа болка и страдание, но и да предизвика сериозни психологически последствия. Освен това, само заплахата от причиняване на болка може да доведе до нечовешко или унизително отношение.

Въпреки това, малтретирането трябва да достигне минимално ниво на тежест, за да доведе до нарушаване на правата на човека. Когато се преценява дали сте бил/а подложен/а на нечовешко или унизително отнасяне, ще бъдат взети под внимание т продължителността на малтретирането, физическите и психологическите ефекти, Вашата възраст, пол и здравословно състояние. Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Правото на живот

Употребата на прекомерна физическа сила може да доведе до смърт на арестувания. Например, ако полицията застреля и убие беглец в ситуация, когато е възможно да го залови. Ако полицията е използвала ненужна смъртоносна сила, това може да доведе до нарушаване на правото на живот. Прочетете повече за това как да прецените дали правото на живот е било нарушено. 

Ресурси

Последно обновяване 01/02/2020