Разследване по време на ареста

По време на ареста могат да се осъществяват различни действия по разследване, но това следва да се прави законно и със зачитане на вашите човешки права.

Действия по разследване

През периода на вашия арест, който може да бъде максимум 24 часа, полицията или други компетентни органи имат право да извършват определени разследващи действия. Например, те могат да провеждат "разузнавателни беседи" с вас, както и други "оперативни" дейности, за които вие можете да прочетете в Закона за Министерството на вътрешните работи. Трябва да сте внимателни. Независимо от изискванията на европейското право, няма да бъдете информирани за правото си да запазите мълчание. Въпреки че ще бъдете информирани за правото си да се свържете с адвокат и за правото си на правна помощ, независимо от вашия отговор, това няма да попречи на полицията да продължи с разследващите действия. Информацията, която давате, не може официално да попадне пряко във вашето наказателно дело. Но това може да се случи непряко - чрез последвалите свидетелства на полицейските служители.

Обиски

Обиските понякога са необходими след ареста и следователно са разрешени от закона. Ако обаче ви обискират, това следва да бъде направено от човек от същия пол като вас. Обиските не трябва да се извършват единствено с цел унижение.

Разследване и насилствени методи

Много е важно да знаете, че полицията не трябва да ви третира по нечовешки или унизителен начин или да ви изтезава по време на тези разследващи действия. Например, това означава, че те не трябва да ви бият или заплашват с побой, за да получат вашето самопризнание. Но полицията може да ви принуди да изпълнявате задълженията си по закона. 

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Забрана за изтезание, нечовешко или унизително отнасяне

Малтретирането по време на разследване може да наруши забраната за изтезание, нечовешко или унизително отнасяне. Но това не означава непременно, че всеки път, когато се почувствате унижен просто в резултат от арестуването, вие сте третиран нечовешки или унизително.

Малтретирането трябва да достигне минимално ниво на суровост, за да доведе до нечовешко или унизително отнасяне. Когато оценявате дали сте били третирани по нечовешки или унизителен начинан, ще бъдат взети под внимание такива фактори като продължителността на малтретирането, физическите и психологически ефекти, вашата възраст, пол и здравословно състояние. За да се сметне, че малтретирането е изтезание, действията трябва да бъдат особено сериозни и жестоки и да предизвикват много силни страдания. Прочетете повече за това как да оцените дали вашите права са били нарушени.

Право на живот

Ако полицията използва прекомерна, ненужна сила, която води до загуба на живот на арестувания, това може да доведе до нарушаване на правото на живот. Прочетете повече за това, как да това link:%209.1.6.6" target="_self">как да оцените дали е нарушено правото на живот.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×