Когато бъдете арестувани при разумно подозрение от полицията, могат да ви задържат за максимум 24 часа. След изтичането на този срок прокурорът може да ви задържи за още 72 часа. Преди да издаде такова постановление той/тя трябва официално да ви предяви обвинение, че сте извършили престъпление. Трябва да има обосновано подозрение за такова обвинение, основано на факти, както и ясно законово основание за такова задържане. Фактите трябва да съответстват на признаците на състава на престъплението, определено в Наказателния кодекс.

Преди да изтече срокът на задържането от 72 часа, трябва да бъдете изправени пред съд за определяне на мярката за неотклонение. В този момент съдията трябва да ви види лично и имате право да бъдете представляван от защитник, включително служебен адвокат ако не сте наели адвокат преди съдебното заседание. Съдът може да реши да ви задържи под стража само на основанията, посочени в закона.

Прочетете повече за основанията за задържане под стража.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Ако не бъдете изправени спешно пред съд, това може да доведе до нарушение на правото на лична свобода и сигурност.