Забрана за нечовешко или унизително отнасяне и изтезание

Какво включва задължението да се осигури хуманно и достойно отношение и как да прецените дали е налице нарушение?

Всеки има право на хуманно и достойно отношение. Това означава, че органите на държавата не само трябва да избягват да се отнасят към Вас по нечовешки или унизителен начин или да упражняват насилие спрямо Вас, но също трябва активно да предотвратяват и да разследват случаите, когато някой друг е осъществил такова отнасяне.

Научете повече за:

Ресурси

Последно обновяване 30/01/2020