Какво включва задължението да се защитава правото на живот и как да преценим дали то е било нарушено?

Всеки човек има право на живот. Това означава, че органи на държавата трябва не само да се въздържат от отнемането на живот, което не е необходимо, но трябва също активно да го защитават и да разследват всеки случай на неестествена смърт. 

Това означава, че:

  • Държавните служители могат да прилагат смъртоносна сила в много редки случаи, които следва да са изключителни и само когато това е абсолютно необходимо
  • В случаите, в които държавните служители са наясно, че нечий живот е или може да бъде подложен на риск, те следва да предприемат всичко, което е разумно възможно, за да го защитят
  • Aко нечий живот е бил отнет, държавата има задължение да разследва това

Научете повече за:

Ресурси

Последно обновяване 30/01/2020