Ако служителите на затвора или други органи по изпълнение на наказанията са нарушили правата Ви, имате право да поискате финансово обезщетение за причинените вреди.

За да получите обезщетение, трябва да предявите иск пред административния съд. 

Ресурси

Последно обновяване 30/01/2020