Как да подадете жалба

Ако смятате, че Вашите права са били нарушени, имате право да подадете жалба. Това е важно за спиране на продължаващо нарушение, за предотвратяване на бъдещи нарушения или за получаване на обезщетение.

Трябва да подадете жалба на национално ниво, пред българските власти и съдилища. Международни и европейски институции няма да приемат Вашата жалба, ако не сте се опитали първо да потърсите защита пред местните институции. Можете да отнесете въпроса към международни или европейски институции, само ако смятате, че нарушаването на правата Ви не е било отстранено на национално ниво.

Общи процедури за подаване на жалби

Служителите и началникът на затвора са отговорни за поддържането на добри условия и ред в затвора. Те се контролират от институция, наречена Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието и от самото Министерство на правосъдието. Затова, принципно, може да подавате всички Ваши жалби срещу затворническия персонал или други затворници до началника на затвора, до директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"  или до министъра на правосъдието. Жалби могат да се подават и до прокурора, който е упълномощен да осъществява надзор за законност върху изпълнението на наказанията. Прочетете повече за общи процедури за оплаквания.

Специфични процедури за подаване на жалба

В някои случаи трябва да подадете жалбата си до конкретни институции, създадени за справяне със специфичен вид оплаквания, като например разследване на престъпления или дискриминация. Прочетете повече за тези изключения.

Прочетете за различните процедури за подаване на жалби:

Последно обновяване 18/01/2020