Битови условия

За да водите нормален живот в затвора, са необходими естествена светлина, свеж въздух, подходяща температура и подходяща килия. Ето защо е важно килията Ви да е подходяща за времето, което прекарвате в нея.

Липсата на тези основни условия може да доведе до влошаване на Вашето психично и физическо здраве. Това от своя страна може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне.

Относно този раздел

В този раздел можете да научите повече за минималните изисквания относно осветеността, свежия въздух, температурата и площта на килиите.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека