Битови условия

Условията в затвора трябва да са такива, че да Ви позволят да водите възможно най-нормален живот. Трябва да се гарантира минимален жизнен стандарт, който да поддържа физическото и психологическото Ви благополучие. Това означава, че трябва да се осигурят основни условия, като подходящо пространство, светлина, храна, дрехи и хигиена.

Макар затворът да лишава хората от тяхната свобода, затворниците не губят човешките си права и запазват правото си да живеят живот, възможно най-близък до живота на свобода. Престоят в затвора може да доведе до определено ниво на стрес и чувство на уязвимост. Затова условията в затвора не трябва да причиняват или да допринасят за допълнително страдание.

Това означава, че материалните условия, като например пространството и температурата в килиите, трябва да бъдат подходящи. Персоналът на затвора трябва да осигури задоволяване на Вашите основни потребности, като храна, дрехи, хигиена, достъп до светлина и чист въздух.

Уредба

В България уредбата и стандартите за тези условия се съдържат в Закона за изпълнение на наказанията  и задържането под стража и Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството ще разясни какви са минималните стандарти на живот, които трябва да са налице, за да бъде осигурено Вашето физическо и психическо благополучие. Освен това, то обяснява по какъв начин неподходящите условия на живот могат да доведат до нарушаване на Вашите човешки права, като например нечовешко или унизително отнасяне.

Последно обновяване 30/01/2020