Достъп до информация

Правото да получавате информация е част от правото Ви на свобода на изразяване. То Ви позволява да получавате информацията, когато някой Ви я предоставя, но също Ви дава и правото да добивате информация поне за част от решенията от обществено значение, които държавната администрация взима.

Достъпът до информация е важен по две причини:

  • Свързан е със свободата на изразяване и участието на гражданите в обществения живот. Ако нямат достъп до информация например чрез печатната преса, радиото и телевизията, или пък социалните мрежи, хората не биха могли да се запознаят с различни гледни точки по въпроси, засягащи обществото и държавните политики. Хората имат нужда от тази информация, за да формират собствено мнение и да дискутират помежду си. Точно затова и достъпът до информация е особено важен за медиите, за да могат да осигуряват поле за обществен дебат и да допринасят за разискванията по обществено значими теми. 
  • Достъпът до информация е и решаващ фактор за това държавната администрация да е открита и достъпна и да гарантира, че работи в интерес на обществото. Редно е правителството да предоставя достъп поне до определено количество информация, която обосновава политиките и действията му. Подобна информация е например обяснението защо властите са решили да продадат някое държавно предприятие, или пък как би се отразил на околната среда планиран строеж на нов завод за преработване на отпадъци.

Искане на информация от държавните институции

Като гражданин Вие имате правото на достъп до определена част от информацията за решенията от обществено значение, които взима държавната администрация. Прочетете повече за това как да искате достъп до обществена или поверителна информация по-долу, както и как да подадете оплакване, когато искането Ви е отхвърлено без достатъчни или без основателни аргументи. 

Последно обновяване 17/03/2020