Вашите задължения

За да сте сигурни, че процесът ви е справедлив и ефективен, трябва също така да изпълнявате задълженията си. Няма да можете да заявите нарушение на човешките ви права, ако сте допринесли за това с вашите собствени действия или ако не сте се опитали да предотвратите или поправите нарушението по време на процеса.

Може да изглежда, че осигуряването на правото ви на справедлив съдебен процес е единствено отговорност на съда и на държавата. Всъщност държавата е отговорна за създаването на съдилища и съдебни процедури, които гарантират справедлив процес. Освен това правото на справедлив съдебен процес и правата на човека са защитени от държавата и когато вашите права са нарушени, тя може да бъде държана отговорна и да ви предостави обезщетение.

Процесът обаче може да бъде справедлив и ефективен само ако изпълнявате задълженията си в него. Ако не знаете какво се изисква от вас и допринасяте за нарушението на справедливостта на вашия процес, няма да можете да държите държавата отговорна за резултата от собствените си действия.

Има два вида задължения, които трябва да спазвате за да защитите вашите собствени права:

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека