Съдиите не трябва лично да са заинтересувани от изхода на произвадството и не трябва да бъдат предубедени или предвзети.

Съдиите, разглеждащи вашето дело, трябва да бъдат безпристрастни. Това означава, че те не трябва да са лично заинтересувани от изхода на производството и не трябва да бъдат предубедени или предвзети.

Безпристрастен съдия

Фактът, че съдията не е съгласен с вашето мнение или подкрепя аргументите на другата страна, не означава непременно, че той не е безпристрастен. Съдиите винаги се смятат за безпристрастни по презумпция. Ето защо, за да докажете, че съдия е лично заинтересован, предубеден или предвзет, трябва да имате много убедителни доказателства. 

пример Ако съдията направи предубедени или дискриминационни изказвания за вас в съдебното заседание или публично, това трябва да предствлява сериозно доказателство за неговата липса на безпристрастност.

Съдия не трябва да разглежда делото ако: 

  • Tой/тя е в роднински отношения със страна по делото
  • Tой/тя е участвал/а в това дело (или в друго дело, основаващо се на същите факти или спор) на по-ранен етап като страна, експерт, свидетел, съдия, преводач или секретар на съда
  • Tой/тя е лично заинтересуван/а от изхода на производството

Отвод на съдия

Гражданският процесуален кодекс предвижда, че Гражданският процесуален кодекс се прилага субсидиарно, включително в случаите на отвод на съда.

Ресурси

Последно обновяване 29/04/2019