Гражданско производство

Можете да започнете или да участвате в граждански производства в съд, в който имате спор с друго лице или компания. Тези спорове трябва да бъдат от частен характер, например, относно договори, трудови въпроси, обезщетения, наследяване или брак.

В гражданското производство съдът разглежда спорове между частни лица. Вашият опонент в гражданското производство обикновено ще бъде друго лице или компания. 

пример Ако сте платили на компания за мебели да ви достави кухненска маса, но тя отказва да я достави, можете да предявите граждански иск в съда.

В определени ситуации опонентът ви може да бъде и държавна институция. Това може да се случи когато държавата не упражнява публична власт, а действа като компания или физическо лице. 

пример Можете да започнете гражданско производство в съд, ако държавата е наела автобус от вас и отказва да плати за услугите, които сте доставили.

Право на справедлив съдебен процес

В съда на вас и на вашия опонент е гарантирано правото на справедлив съдебен процес. Правото на справедлив съдебен процес започва от момента, в който подадете иск в съда или от момента, в който такъв е подаден срещу вас. То обхваща цялото производство, включително изпълнението на окончателното решение.

Правото на справедлив съдебен процес гарантира, че гражданското производство е състезателно и се основава на равенството на двете страни. Това означава, че:

  • Вие имате право да участвате в съдебните заседания и да представите своите доводи при равни условия със своя опонент
  • Вие имате същите права и възможности като своя опонент да представяте доказателства и доводи във ваша полза
  • Самият съд не събира доказателства, за да установи истината в спора. Той само следва закона. Следователно делото ще бъде спечелено от страната, която е правно изрядна и представя най-убедителните доводи и доказателства

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека