Процесуалните изисквания гарантират, че:

  • На Вас Ви е предоставена възможност за смислено участие в съдебния процес 
  • Cъдебният процес е ефективен
  • Cъдебният процес е открит за обществен контрол

Гаранции

Правото на справедлив процес включва редица гаранции, които осигуряват, че сте в състояние да разберете какво се случва във Вашето дело и да представите аргументите си на съда при равни условия с държавната институция. Тези гаранции обхващат целия процес, започвайки от Вашето право да ползвате езика, който разбирате, и завършвайки с Вашите права в процедурите за обжалване, ако те са допустими във Вашия случай.

Правото на справедлив процес също предполага, че съдебният процес е бърз и ефективен и е открит за обществен контрол. Това означава, че съдебният процес и съдебното решение трябва да бъдат достъпни за обществеността. Решението трябва да съдържа достатъчно мотиви, за да можете Вие и членовете на обществото да разберете основанията на решението на съда.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×