Достъп до съд

Ако смятате, че публична институция е издала незаконосъобразно решение, имате право да го оспорите пред административния съд. Възможно е да има определени изисквания за достъпа Ви до съда, но те не могат да бъдат толкова прекомерни, че да не можете да ги изпълните.

Имате право да подадете жалба срещу държавна институция и тя да бъде разгледана от административния съд. Това право, обаче, се упражнява при определени условия: 

Вид жалба

Трябва да изберете правилния съд за Вашата жалба. Административните съдилища се занимават само със спорове между частни лица и публични институции, когато тези институции са упражнявали власт. 

пример Ако кметът Ви забрани да организирате събрание на градския площад, Вие можете да обжалвате това решение в административния съд. 

Решенията, взети от правоприлагащите органи (полицията или прокурора) в рамките на конкретно наказателно производство, няма да бъдат разгледани от административния съд.

пример Ако прокурорът е взел решение да Ви повдигне обвинение в наказателно производство, Вие не можете да обжалвате това решение в административния съд.

Изисквания

При подаване на жалбата си пред административния съд трябва да изпълните и други изисквания, като например срокове, или да платите такси. Тези изисквания не могат да бъдат прекомерни до степен, в която не сте в състояние да ги изпълните и да се явят пречка да предявите жалба пред съда.

Такси. Вие ще трябва да платите даржавна такса, когато такава се изисква, за да подадете жалба в административния съд. Ако не сте в състояние да платите тази такса поради финансови затруднения, можете да поискате от съда да Ви освободи от плащането й.

Срокове. Сроковете се различават в зависимост от вида на жалбата, която искате съдът да разгледа. Срокът за оспорване на индивидуален административен акт на публична институция е 14 дни.

Трябва да следите за спазването на сроковете. Въпреки това, ако сте пропуснали даден краен срок поради непредвидени обстоятелства, можете да поискате от съда да възстанови този срок.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×