Съвет за електронни медии

Съветът за електронни медии (СЕМ) е българска държавна институция, която регулира медийните услуги в България и защитава обществения интерес, правата и свободите на българските граждани при нарушаване на законодателството, свързано с предоставяне на такива услуги на територията на Република България. СЕМ е независим колегиален орган, който не е подчинен на нито един орган на изпълнителната власт.

Как може да ви помогне

Ако смятате, че вашите права като потребител на електронни медийни услуги са нарушени, можете да подадете жалба в Съвета за електронни медии. Жалбата може да бъде по всякакви въпроси, които са регулирани от Закона за радио и телевизия, например защита на личната неприкосновеност и личния живот, разпространение на порнография, възхваляване или оневиняват на жестокост или насилие или подбуждане към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак. Жалбата може да бъде насочена към всеки доставчик на медийни услуги, без значение дали е частен или държавно финансиран.  Жалбата може да бъде подадена писмено до СЕМ или чрез специална форма на неговия интернет сайт. СЕМ ще разгледа жалбата ви и ако прецени, че е нарушен закона, може да санкционира нарушителя.

Дейности

Съветът за електронни медии:

  • Упражнява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазването на Закона за радиото и телевизията.
  • Взема решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  • Санкционира доставчици на медийни услуги за нарушения на Закона за радиото и телевизията.
  • Издава задължителни указания на доставчиците на медийни услуги.
  • Сезира компетентните органи за нарушения на нормативните актове при осъществяване на медийните услуги.
  • Извършва регистрация на радио- и телевизионни програми, изменя и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация.
  • Осъществява мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предвидените от закона случаи.

Повече информация и контакти

http://www.cem.bg/ 
Адрес: гр. София 
бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
E-mail: office@cem.bg

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×