Пълното разглеждане на молбата ви, включително приемането на решение от Комитета по правата на човека, може да отнеме няколко години.

След като Комитетът получи първоначалната ви жалба, той ще прецени дали е приемлива за разглеждане. След това ще получите писмо от Комитета, в което той ще ви уведоми дали жалбата ви е била приета и регистрирана или тя не е приета и няма да бъде разгледана.

Ако жалбата ви бъде приета, тя ще бъде поставена в списък и ще бъде разгледана впоследствие. Това може да отнеме няколко години. Комитетът дава предимство на някои категории дела, които смята за спешни. Например, случаи, включващи предстоящо депортиране и евентуален риск от изтезания.

Когато Комитетът разгледа жалбата ви, той ще поиска от българското правителство да отговори на вашите оплаквания. Комитетът ще ви помоли да дадете вашите коментари на отговора на българското правителство.

Вашата жалба ще бъде разгледана чрез писмена процедура, което означава, че няма да се налага да пътувате до Женева, Швейцария.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека