Нямате право на безплатен адвокат, който да ви представлява или да ви съдейства за жалбата ви пред Комитета по правата на човека. Нито Комитетът по правата на човека, нито българската държава няма да ви осигурят адвокат или да плащат за услугите на вашия адвокат.

Ако искате да наемете адвокат, трябва да вземете предвид, че ще трябва сами да платите за услугите му.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека