Подаване на жалба за дискриминация

Имате право да подадете жалба за дискриминация, ако считате, че сте обект на дискриминация.

В този раздел ще намерите по-подробна информация относно това къде и как можете да подадете жалба за дискриминация в България.

Преди да подадете официална жалба, е важно да сте наясно какво искате да постигнете. Ако правата Ви са били нарушени, имате право на обезщетение, което може да е под формата на извинение, парична компенсация, възстановяване на позиция и пр. Преди да решите да подадете оплакване, е важно да знаете каква форма на обезщетение сте склонни да приемете.

Неофициално оплакване

Понякога е по-добре първо да опитате да разрешите проблема по неофициален път. Можете да сведете проблема до знанието на Вашия работодател, образователна институция, доставчик на услуга и пр., в зависимост от това в коя сфера сте станали обект на дискриминация. Този подход може да Ви спести времето и разходите, свързани със съдебно производство. Ако не получите отговор или отговорът е неудовлетворителен, тогава можете да решите да преминете към подаване на официална жалба.

Официални жалби до държавни институции и съдилища

Понякога е по-добре първо да подадете жалба до държавната институция, отговорна за защита от дискриминация като цяло или до тази, която контролира дадения сектор. Различни държавни институции регулират дейността в различните сфери на обществения живот като здравеопазване, образование, предоставяне на стоки и услуги и пр.

важно Ако решите първо да подадете оплакване до някоя от тези специализирани институции, трябва внимателно да следите да не пропуснете крайните срокове за подаване на жалба до съда, тъй като в някои ситуации съдът е единствената институция, която би могла категорично да се произнесе по Вашия случай на дискриминация и да Ви присъди обезщетение.

Административни санкции

Според българския Закон за защита от дискриминация, нарушаването на забраната за дискриминация се наказва с глоба от 250 до 2000 лв. Подобна глоба може да бъде наложена на който и да е сектор от обществената дейност от Комисията за защита от дискриминация или от Вашия районен съд.

Наказателноправни санкции

Дискриминация, която води до тежки последици, е престъпление, наказуемо по Наказателния кодекс на Република България. Този вид криминализирани действия и поведения са известни като “престъпления от омраза.” В такива ситуации трябва да подадете жалба до полицията.

Жалби до международни органи за защита на правата на човека

Ако считате, че за нарушението на правата Ви не е имало правно средство за защита от българските институции или съдилища, тогава можете да подадете жалба пред международни и европейски институции, като например Европейския съд по правата на човека или Комитета на ООН по правата на човека.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството предоставя разяснения за това как и къде можете да подадете жалба за защита от дискриминация и къде можете да се обърнете за помощ.

Подробна информация за процедурата по подаване на жалба ще намерите в следните подраздели:

Ресурси

Последно обновяване 02/04/2020