Кои са основните документи по правата на човека?

Има някои национални и международни документи по правата на човека, които биха могли да бъдат важни за Вас.

Български

В България правата на човека са регламентирани във върховния национален закон – нашата Конституция. Глава втора от Конституцията съдържа много важни човешки права.

В допълнение към правата, гарантирани от Конституцията, основните права на детето са гарантирани от Закона за закрила на детето.

Съществуват и много други закони, които сами по себе си не са документи за правата на човека, но които защитават различни аспекти на правата на човека.

пример Наказателно-процесуалният кодекс съдържа разпоредби, гарантиращи правата на човека по време на наказателното производство. Законът за вероизповеданията урежда правото на свободно упражняване на религия и правното положение на религиозните общности и институции.

Европейски и международни

Съществуват няколко важни международни документа за правата на човека, към които България се е присъединила и поради това те са обвързващи за нея.

Някои документи са общи и съдържат обширен каталог на правата на човека. Те са следните:

Ресурси

Последно обновяване 18/01/2020