Какво трябва да знаем за правата на човека?

Всички хора имат човешки права.

Всеки, навсякъде

Тези права не възникват поради Вашата националност, раса, пол, сексуална ориентация или богатство. Понякога хората мислят, че само тези, които не са сторили нищо лошо, имат човешки права, а че други не ги заслужават. Това не е вярно. Някои права могат да бъдат ограничавани понякога, но правата на човека, като такива, не могат да бъдат отнемани от никого.

пример Ако сте извършил/а престъпление и сте нанесъл вреда на някого, Вие може да бъдете осъден на лишаване от свобода. Но Вие не трябва да бъдете удрян/а, лишаван/а от храна или обиждан/а.

Балансиране на правата

Правата на човека могат да бъдат ограничавани. Някои от Вашите права и свободи могат да бъдат ограничавани, за да се защитят правата и свободите на другите и в името на по-широката полза за останалата част от обществото.

пример Ако извършите престъпление и нанесете вреда на някого, Вие може да бъдете осъден/а на лишаване от свобода. Има само няколко права, които никога не могат да бъдат ограничавани. Това са забраната за изтезания и свободата от робство. Изтезанията и поробването не могат да бъдат оправдани при никакви обстоятелства.

Ограничения

Правата на човека не бива да бъдат тълкувани в смисъл на възможност човек да прави всичко, което поиска. Те могат да се обяснят най-добре с твърдението, че Вашата свобода свършва там, където започва тази на някой друг. Вашите интереси и права трябва да бъдат балансирани с тези на другите хора.

пример Не може да провеждате неразрешена демонстрация на улицата, като по този начин пречите на други хора, които са на път за работа. Това не означава, че не може да протестирате изобщо, или че правата на другите да ходят на работа са по-важни. Но във всяка ситуация интересите на различните хора трябва да бъдат преценявани и балансирани. Държавата трябва да оправомощи определена институция да прави това.

Последно обновяване 17/03/2024