Имам ли някакви задължения?

Известно е, че заедно с правата, имате и задължения. Вашите задължения в областта на правата на човека произтичат от един много основен принцип: ако уважавате другите, другите ще Ви уважават.

Уважение към другите

Ваша отговорност е да уважавате другите: както хората около Вас, така и другите членове на обществото като цяло. Уважението може да означава няколко неща: да бъдем толерантни, да не дискриминираме несправедливо тези, които са различни, да бъдем услужливи и любезни и т.н. Отнасянето към другите по този начин обикновено подобрява средата, в която прекарвате ежедневието си.

Балансиране на правата

По-конкретно, когато упражнявате Вашите права, опитайте се да уважавате границите, отвъд които могат да бъдат нарушени правата на другите. Това не означава да сте значително ограничен/а или че Вашите права са по-малко важни. Но можете да се опитате да балансирате интересите си с тези на другите, за да могат всички да се радват на своите права мирно.

пример Ако решите да изразите мнението си по социални или политически въпроси в Интернет, не използвайте нецензурен език и не отправяйте лични обвинения.

Сътрудничество

И накрая, ако сте се оплакал/а някъде от нарушение на Вашите права, имате задължение за сътрудничество с органа. Често, когато се оплаквате от нарушение на човешките права, ще трябва да напишете официална жалба в един или друг формат. Вашата задача е да обясните каквото знаете по случая и каквото би могло да бъде относимо, възможно най-подробно. Ако институциите, които разглеждат Вашата жалба, се нуждаят от повече информация, във Ваш интерес е да се опитате да предоставите възможно най-много информация.

Последно обновяване 18/01/2020