Нашата платформа

Скоро налична в 8 държави в Европа

Нашето Ръководство

Основни характеристики на Ръководството за права на човека

  • Човешките права през теми
  • Намерете помощ
  • Изследвайте ресурсите
  • Институции и организации
  • Специфично за държавата и мултиезично
  • Оценете знанията си

Нашата мисия и визия

Всеки има право да познава правата си

Ръководството за човешки права е европейска платформа за образование по правата на човека. То предлага образователни инструменти и ресурси за човешките права за обществото като цяло и професионалистите и служи като мрежа за сътрудничество за организации и институции от публичния сектор в областта на образованието по правата на човека. Ръководството за правата на човека се основава на идеята, че всеки има право да знае своите права.

Нашата мисия е да предоставим специфични за страната, многоезични, отворени и лесни за ползване образователни ресурси за човешки права, които помагат на хората и професионалистите да разберат правата на човека и да развият умения за прилагане на правата на човека в конкретни ситуации. Нашата визия е да разработим съвместна европейска платформа, която помага за издигане и консолидиране на общото разбиране и собственост върху човешките права сред гражданите, професионалистите и институциите, като по този начин допринасяме за информирано и отговорно общество, основано на демокрация, добро управление и върховенство на закон.

Нашата история

Развита в Балтийските страни

Ръководството за човешки права е основано от базираната в Рига неправителствена организацияBaltic Human Rights Society като балтийска инициатива. Ръководството за правата на човека стартира за първи път в Латвия (2016 г.), последвано от Естония и Литва (2017 г.). Ръководството за правата на човека стана европейска платформа, когато стартира в България (2019), Словения (2021) и Словакия (2021). Планирани са допълнителни издания във Франция (2023 г.) и Хърватска (2023 г.).

Нашата мрежа

Допринася за образованието по човешки права в Европа и отвъд нея

— Балтийско дружество за човешки права (Латвия)
— Български хелзинкски комитет (България)
— Естонски център за човешки права (Естония)
— Къща за правата на човека Загреб (Хърватска)
— Institut international des droits de l’Homme et de la paix (Франция)
— Human Rights Voice (Литва)
— Институт за наблюдение на човешките права (Литва)
— НПО Юридически институт (Литва)
— Хелзинкски комитет за правата на човека в Словакия (Словакия)
— Институтът за мир – Институт за съвременни социални и политически изследвания (Словения)

Ръководството за правата на човека стартира за първи път в Балтийско море с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Холандия (2013-2016). Съдържанието и новите функции на Ръководството за правата на човека, като инструмент за оценка на знанията, компендиум за правата, кутия за казуси и инфографика, бяха доразвити в Балтийските страни с подкрепата на Nordplus (2016-2022). Ръководството за правата на човека е поддържано, допълнено с ново съдържание, разпространявано и разширено в други страни от ЕС с финансовата подкрепа на Програма на ЕС Еразъм+ (2017-2023) и съфинансиране от Министерството на културата на Латвия. През 2022 г. Baltic Human Rights Society започна сътрудничество с Фонда за активни граждани на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, който предоставя дългосрочна подкрепа за образователни дейности по правата на човека, включително Ръководството за правата на човека.