Разходи за медицинска грижа

Някои видове медицинска грижа трябва да Ви бъдат предоставени безплатно, но за други може да се наложи да заплатите.

Безплатно медицинско обслужване

Първо, медицинското обслужване в затвора или затворническата болница е напълно безплатно. Второ, медицинското обслужване, покрито от държавния бюджет и предоставяно на всички български граждани, независимо от техния осигурителен статут, също е безплатно за Вас. Според българското законодателство това включва:

 • спешна медицинска помощ
 • задължително психиатрично лечение
 • акушерска помощ
 • трансплантация на органи
 • кръвни продукти
 • лечение на ХИВ и туберкулоза

Трето, българското законодателство предвижда, че както осъдените, така и задържаните под стража получават статут на здравноосигурени лица от момента на лишаване от свобода. Месечните здравноосигурителни вноски на затворниците са за сметка на държавния бюджет и се заплащат от Министерството на правосъдието. Това означава, че имате право на определена безплатна или частично безплатна медицинска помощ, съгласно пакета от здравни стоки и услуги, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Този пакет включва, например:

 • първична медицинска помощ от общопрактикуващ лекар
 • вторична медицинска помощ от специалисти (гинеколог, хирург и др.)
 • лабораторни медицински изследвания
 • медицински изделия
 • лечение в многопрофилна болница, ако лечението в затворническата болница не е възможно
 • лекарства, предписани от лекаря

Вие също имате право на основни медицински изделия (като протези, инвалидни колички и др.), ако такива са Ви необходими. Българското законодателство предвижда списък на изделията, които се предоставят безплатно.

Избор на платено лечение

Държавата не е длъжна да заплаща за всички видове медицински грижи, от които може да се нуждаете. Тя не е длъжна да заплаща лечение, което желаете, но което не е нужно от медицинска гледна точка. Тя ще заплати само за най-евтиното лечение и лекарствата, които са предписани от лекар и са ефективни за Вашето състояние.

пример Ако лекарят е на мнение, че за Вашето лечение има три различни вида лекарства, които са еднакво ефективни, администрацията на затвора ще осигури най-евтините.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че предоставената Ви медицинската грижа е била недостатъчна или неподходяща, или е трябвало да платите за медицински грижи, които следва да са безплатни, можете да подадете жалба до регионалния офис на Националната здравноосигурителна каса. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×