Достъп до медицинска грижа

Докато сте в затвора, трябва да имате възможност да посещавате лекар винаги, когато е необходимо. Администрацията на затвора трябва да се погрижи да имате достъп до квалифициран лекар, без неоправдано забавяне.

Достъп без неоправдано забавяне

Според българското законодателство, трябва да можете да посетите лекар в рамките на 24 часа от направеното искане за преглед. А ако имате повишена температура, травма или друго неотложно състояние, трябва незабавно да бъде приет/а от лекар.

пример Ако искате да посетите лекар късно вечер, защото смятате, че през последната година зрението Ви се е влошило, допустимо е прегледът да бъде отложен за някой от следващите дни. Но ако страдате от силна болка, трябва незабавно да се повика лекар.

Задължителни медицински прегледи

Първоначален преглед

Според българското законодателство, трябва да бъдете прегледан/а от лекар, веднага след пристигането Ви в затвора. Това е важно, първо, за да се установи дали се нуждаете от медицинска помощ, и второ, за да се регистрира състоянието Ви при пристигане, за да можете по-късно да проверите дали здравето Ви не се е влошило по време на лишаването от свобода.

По време на първоначалния преглед лекарят трябва да поиска обща информация за Вашето здравословно състояние и да я запише в медицинското Ви досие. Трябва да Ви бъде позволено да се срещнете с лекаря насаме, освен ако присъствието на надзирател не е абсолютно необходимо, поради съображения за безопасност по време на това конкретно посещение.

Годишни медицински прегледи

В допълнение, българското законодателство предвижда, че веднъж годишно трябва да бъдете подлаган/а на рутинен медицински преглед, флуорографски и лабораторни изследвания и задължителни имунизации, ако такива са предвидени. Трябва да Ви бъде осигурена възможност за провеждане на анонимни или конфиденциални доброволни изследвания и консултации за ХИВ/СПИН. 

Също така, трябва да бъдете прегледан/а от лекар, ако сте участвал/а в конфликт с насилие или ако персоналът на затвора е използвал сила спрямо Вас. По време на редовните прегледи или другите посещения при лекар, лекарят в затвора е длъжен да вземе под внимание, да регистрира и да сигнализира прокурора всички следи от насилие, което може да сте претърпял/а.

пример Ако имате синини по лицето си и изглежда, че сте бил/а бит/а, лекарят на затвора трябва да отбележи това в досието Ви и да го докладва на прокурора.

Изолация

Ако сте изолиран/а в наказателна килия като дисциплинарно наказание, трябва да бъдете посещаван/а от лекар всеки работен ден.

Качество на медицинските грижи

Ако сте болен/а, претърпели сте травма или имате други здравословни проблеми през периода на лишаването Ви от свобода, трябва да получите подходящи медицински грижи. Лечението, което получавате, трябва да бъде цялостно и ефективно и да спазва същите стандарти за безопасност и качество като медицинските грижи, предоставяни в общността.

Достъп до лечебни заведения извън затвора

Като цяло, в затвора ще Ви бъдат осигурени достъп до лекар и основна медицинска помощ. Ако, обаче, се нуждаете от медицинско лечение, което лекарят или болницата в затвора не могат да осигурят, трябва да бъдете преместен/а в медицинско заведение извън мястото за лишаване от свобода.

Имайте предвид, че лекарят на затвора ще реши дали трябва да бъдете изведен/а до лекар или болница извън затвора.

Какви нарушения на правата на човека може да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Ако нямате достъп до лекар или има неоправдано забавяне в предоставянето на необходимите медицински грижи, това може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне, а в най-тежките случаи -  дори до изтезание.

За да доведе до нечовешко или унизително отнасяне или дори изтезание, ефектът от липсата на медицинско обслужване или неподходящо медицинско обслужване върху Вашето физическо и психическо състояние трябва да бъде достатъчно тежък. Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени

Право на живот

Когато затворник/затворничка почине, защото не е получил/а необходимите медицински грижи или му/й е предоставена неадекватна медицинска помощ, това ще бъде нарушение на правото му/й на живот. Прочетете повече за това как да прецените дали били правото на живот е било нарушено.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Можете също да подадете молба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×