Трябва да сте в състояние да осъществявате и поддържате контакти вътре в затвора и извън него, да работите, да участвате в образователни и други дейности. За да направите това, трябва да можете да останете на едно място за по-дълъг период от време.

Причини за преместване

Това не означава, че не може да бъдете преместен/а от една килия в друга или от един затвор в друг. Трансферът може да се използва като мярка за гарантиране на Вашата безопасност или да е по административни съображения, свързани със пенитенциарната система, или с промяна в режима на изпълнение на Вашата присъда. Но преместването трябва да се осъществява само с основателни причини, а не често, като по този начин да попречи да установите живота си на едно място за по-дълъг период от време.

По-чести премествания в друг затвор или килия могат да бъдат необходими и оправдани в някои случаи, като например:

  • да Ви защитят от други затворници
  • да защитят други затворници от Вас
  • да не се нарушават правилата за сигурност в затвора

Какви нарушения на правата на човека могат да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Ако Ви местят от една затворническа килия в друга или от един затвор в друг многократно, за кратък период от време, без реална нужда и оценка, това може да предизвика стрес от адаптацията към новата среда и да Ви изложи на нова опасност, особено ако принадлежите към уязвима група затворници. Това може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. За да има нарушение, обаче, ефектът от тези премествания върху Вашето физическо или психическо състояние трябва да достигне определено минимално ниво на тежест.

Прочетете повече за това как да направите преценка дали Вашите права са били нарушени.

 

Право на личен живот

Многократни ненужни премествания могат да повлияят на нормалния Ви ежедневен живот и връзките Ви с другите лишени от свобода. Това може да наруши правото Ви на личен живот.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че сте премествани без причина или Ви отказват преместване, когато такова е необходимо, можете да подадете жалба до административния съд. Прочетете повече за това как да дадете жалба.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×