Речта на омразата насърчава публично омразата или насилието срещу лица или групи от лица въз основа на определени атрибути и може да бъде законно наказана. Трябва, обаче, да се прави разлика между речта на омразата и престъпленията от омраза.

Разграничение между речта на омразата и престъпленията от омраза

Почти всяко престъпление, регламентирано в закон, може да се счита за престъпление от омраза, ако са налице двата необходими елемента -  да бъде признато от закона за престъпление и да има дискриминационен мотив. Докато речта на омразата е специфичен вид престъпление. Това е публично изразяване, което разпространява, подтиква, насърчава или оправдава омраза или насилие спрямо дадено лице или група хора, въз основа на определени атрибути, като например раса, етническа принадлежност, пол, възраст, сексуална ориентация, убеждения или здравословно състояние, с мотива да се накърни достойнството на засегнатите. За разлика от престъплението от омраза, речта на омразата няма елемента на „основното престъпление“. Това означава, че ако речта на омразата не съдържа дискриминационен мотив, няма да е налице престъпление, което да бъде разследвано. Тогава тя е само изразяване на даден човек. Това означава, че като понятие престъплението от омраза е много по-широко от речта на омразата

важно Речта на омразата и престъпленията от омраза имат определени сходни характеристики, а именно, и двете са мотивирани от омраза или нетърпимост към лица или групи хора въз основа на определени техни характеристики. Понякога по време на престъплението от омраза извършителят може също така публично да изразява омраза или насилие, основани на етническата принадлежност, религията или други характеристики на жертвата. Затова в България речта на омразата често се споменава от публичните власти и лица в контекста на престъпленията от омраза и понякога се категоризира като престъпление от омраза.

В България, речта на омразата е престъпление, регламентирано в Наказателния кодекс. Речта на омразата не е защитена от свободата на изразяване

Прочетете повече за речта на омразата

Елементи на речта на омразата в престъпленията от омраза

Елементи на речта на омразата понякога могат да бъдат забелязани преди, по време или след извършването на престъпление от омраза и държавата е задължена да взема предвид  тези елементи в разследването.

пример Ако свидетелите казват, че са чули извършителя да крещи хомофобски хули, преди да атакува гей двойка, това трябва да се има предвид по време на разследването и при по-нататъшните действия.

Ако извършителят притежава предмети като книги, музика или плакати, които предполагат пристрастност или предразсъдъци, това също трябва да се има предвид по време на разследването.

пример Ако по време на претърсване, полицията открие ксенофобски плакати в жилището на извършителя след нападението от извършителя срещу група чужденци, това трябва да се вземе предвид.

Ресурси

Последно обновяване 14/06/2021