Отговорност

Извършителят е отговорен за разпространението на реч на омраза. Отговорността може да има различни форми в зависимост от това къде и как е била изразена речта на омраза.

Речта на омраза насърчава омразата или насилието срещу индивиди или групи въз основа на определени характеристики. Тя не се ползва от защитата на свободата на изразяване и може законно да бъде предотвратявана и наказвана.

Право на справедлив процес

Правото на справедлив процес се отнася до всички форми на отговорност. Извършителят и жертвата имат права и задължения по време на производството. Прочетете повече за правото на справедлив процес

Относно този раздел

Този раздел на ръководството разяснява различните форми на отговорност за реч на омраза.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека