Обществена информация

Обществото трябва да има достъп до цялата информация, която се съхранява от държавните институции, освен когато тя е класифицирана като поверителна

Искане на достъп

Ако искате от държавните институции информация, която е общодостъпна, не трябва да обяснявате за какво Ви е необходима тя. Можете да поискате такава информация във всякаква форма – устно, писмено или електронно.

Прочетете повече за случаите, в които искате достъп до информация, която не е публично достъпна, а е тайна.

Срок за предоставяне

Ако поисканата информация не изисква допълнителни действия от страна на институцията, тя трябва да разгледа искането не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането му. Информацията може да бъде предоставена устно, в писмена форма, и където е възможно по електронен път.

Такси

Обществената информация се предоставя безплатно. Възможно е за предоставянето ѝ да са необходими разходи (напр. отпечатване на голям обем хартия), които трябва да се заплатят от заявителя.

Отказ и основания

Държавните институции не могат произволно да откажат достъп до обществена информация, която се намира при тях. Когато отказват такъв достъп, те трябва да изготвят писмено решение, в което да посочат:

  • основанията, т.е. причините, поради които отказват достъп до исканата информация
  • правното основание за отказа, в това число конкертния закон, на който се основава 
  • редът и сроковете, в рамките на които можете да обжалвате отказа, ако не сте съгласни с него

Как да се оплачете

Прочетете повече за това как да се оплачете, ако Ви е отказан достъп до обществена информация.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×