Жалба

Можете да подадете жалба, ако Ви е отказан достъп до поискана от Вас обществена информация, стига отказът да е непропорционален и да липсва убедителна и валидна обосновка.

Обжалване пред съда

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд. В решението трябва да е посочен редът и сроковете в рамките на които можете да обжалвате отказа.

Обезщетяване

Когато сте претърпели вреди поради невъзможността да получите достъп до информацията, заедно с жалбата срещу отказа за предоставяне на достъп можете да потърсите от административния съд и обезщетение.