Информация с ограничен достъп

Можете да търсите достъп до служебна обществена информация от държавните институции, но само ако имате нужда от нея за конкретна обществено значима цел.

Информация с ограничен достъп

Информацията с ограничен достъп е предназначена за определен кръг лица, които я използват, за да изпълняват задълженията си и обикновено само те могат да получат достъп до нея. Разкриването на такава информация може да навреди на функционирането на държавните институции или да накърни правата на други хора.

Ограничен достъп до дадена информация може да се наложи от закона. Например информация за личния живот на един човек, поверителна информация за разследване на престъпление или документи, свързани с държавната сигурност, които са класифицирани с гриф за сигурност. 

Искане

За да получите достъп до информация с ограничен достъп, трябва да обясните защо Ви е необходима тя и за какво ще я използвате. Достъпът до такава информация може да бъде поискан само в писмена форма. За да получите достъп до такава информация, трябва да докажете надделяващ обществен интерес. 

Срок за предоставяне

Ако поисканата информация не изисква допълнителни действия от страна на институцията, тя трябва да разгледа искането не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането му.

Такси

Поверителната информация се предоставя безплатно. Възможно е за предоставянето ѝ да са необходими разходи (напр. отпечатване на голям обем хартия), които трябва да се заплатят от заявителя. Такива такси не могат да надхвърлят разходите по събирането на съответната информация.

Отказ и основания

Държавните институции могат да Ви откажат достъп до поверителна информация частично или изцяло, например за да се защитят правата на други лица или техни значими интереси. Когато отказват такъв достъп, властите трябва да издадат писмено решение, в което да посочат:

  • основанията, т.е. причините, въз основа на които отказват достъп до исканата информация
  • правното основание за отказа с посочен конкретния закона, на който се основава
  • редът и сроковете в рамките на които можете да обжалвате отказа, ако не сте съгласни с него

Критерии

Когато държавна институция или съд разглеждат въпроса за това дали да Ви предоставят достъп до информация, или не, те трябва да постигнат баланс между Вашите права и интереси и чуждия интерес, който е защитен чрез ограничаването на достъпа до информация. Ето защо трябва да се разгледат:

  • обществената значимост на информацията, която искате да получите
  • Bашата цел и обосновка за това защо искате информацията
  • евентуалната вреда, която може да бъде нанесена върху правата на други лица или върху други важни интереси, ако информацията бъде разкрита

пример Властите могат да предоставят на екологична гражданска организация достъп до обща информация за планиран вятърен парк, но да откажат да предоставят достъп до техническа информация, която е обект на закрила като индустриалната тайна. И все пак, един категоричен отказ за достъп до информация в този случай очевидно би бил непропорционален.

Как да се оплачете

Прочетете повече за това как да се оплачете, когато Ви е отказан достъп до поверителна информация.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×