Пострадал

Ако сте претърпял/а физически, материални или неимуществени вреди в резултат от престъпление или ако имуществото Ви е повредено или изгубено, имате право да бъдете признат/а за пострадал в наказателното производство.

Статут на пострадал

Статутът на пострадал се предоставя с решение на органа на досъдебното производство и Ви дава права да:

  • Участвате в наказателното производство
  • Искате обезщетение за вредите, които са Ви причинени 

Като пострадал Вие имате някои основни права в наказателния процес, като правото на независим и безпристрастен съд, правото на решение в разумен срок, правото на мотивирано решение и правото да присъствате на съдебните заседания.

Правата на човека в съда

Вашето участие в наказателния процес може да засегне много от Вашите човешки права, като например правото на справедлив съдебен процес, правото на личен и семеен живот или дори право Ви на живот. 

пример Ако като пострадал/а сте подпомогнал/а разследването на сериозно престъпление и поради това има опасност за Вашия живот, неспособността да бъдете защитен/а, може да доведе до нарушаване на правото Ви на живот. Освен това, ако съдебният процес е продължил неразумно дълго и Вие не сте допринесъл/а за забавянето, това може да доведе до нарушение на Вашето право на справедлив съдебен процес.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×