Подсъдим

Когато сте обвинен/а в извършване на престъпление, Вие сте „подсъдим“, а обвинението срещу Вас ще бъде разгледано в наказателно производство. На фазата на разследване, Вас Ви обозначават като „обвиняем/а“ или лице, срещу което е образувано наказателно производство.

Като подсъдим/а в наказателно производство имате най-широк набор от права и гаранции. Те са предназначени да гарантират, че няма да бъдете осъден/а поради влияние и интерес на някой друг или без да имате възможност да оспорите доказателствата срещу Вас и да представите своите собствени обяснения.

Някои от тези права се отнасят до целия наказателен процес: не само съдебните заседания, но и частта от наказателния процес, преди делото да бъде изпратено в съда. Такива права, например, са правото на адвокатска защита, правото да запазите мълчание или презумпцията за невиновност.

Право на справедлив съдебен процес

Правото на справедлив съдебен процес включва редица изисквания за гарантиране на справедливостта на наказателното производство. В основната си част тези права гарантират, че:

  • Вие знаете в какво престъпление сте обвинен/а 
  • На Вас са Ви дадени достатъчно възможности да подготвите и представите своята защита и да оспорите доводите и доказателствата на прокурора 
  • Не трябва да бъдете насилван/а или подвеждан/а да направите самопризнание, което не желаете да направите 
  • Съдебният процес не е неразумно дълъг и е достъпен и открит за публиката

Като подсъдим в наказателно производство, Вие също имате определени задължения, които трябва да изпълнявате, за да се гарантира справедливостта на Вашия процес. Трябва да ги изпълнявате, защото в противен случай впоследствие може да нямате основание да твърдите, че Вашите права на справедлив съдебен процес са били нарушени.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×