Наказателно производство

Вие ще бъдете съден/а в наказателно производство ако сте подсъдим за това, че сте извършил/а престъпление. Може да бъдете поканен/а да участвате в наказателно производство, ако сте пострадал или като свидетел на престъпление.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека