Как да подадете жалба

Научете за начините да подадете жалба и да получите обезщетение, когато сметнете, че Вашето право на справедлив съдебен процес е било нарушено.

Процедури за жалби

Можете да предотвратите нарушение на правото си на справедлив съдебен процес по време на съдебно производство, като използвате различни начини на обжалване. Трябва да се опитате да използвате тези средства, защото ако не го направите, няма да можете да твърдите, че нарушението е важно за Вас и че имате право на обезщетение, защото то не е било поправено.

Има няколко начина, по които можете да предотвратите или поправите нарушение на правата си по време на процеса. Тези процедури за жалби са създадени точно за тази цел и ако не ги използвате, няма да можете да подадете жалба до международните институции за правата на човека.

Обжалване

Всички решения на първоинстанционния съд могат да бъдат оспорени пред Върховния административен съд при определени условия. Когато Върховният административен съд е първоинстанционният съд, решението може да бъде оспорено пред петчленен състав на Върховния административен съд. Можете също така да обжалвате някои определения, които не са окончателно решение на съда, като подадете частна жалба.

Много е важно да се спазват сроковете, предвидени за обжалване. За частни жалби срокът обикновено е 7 дни, но при обжалване 14 дни.

пример Ако съдът е оставил жалбата Ви без движение, можете да подадете частна жалба в рамките на 7 дни след решението на съда.

Институции за правата на човека

Ако нарушението на правото Ви на справедлив процес не е било поправено по време на процеса, можете да подадете жалба до международни институции за правата на човека, за да установите дали Вашите права са били нарушени и да получите обезщетение.

важно Всяка от националните и международни институции за правата на човека има специфични функции и правомощия. Научете повече за институциите за правата на човека и вижте какво могат да направят във Вашия случай.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека