Българският закон позволява обжалване на съдебните решения в административнонаказателните производства. Процедурата по обжалване е различна в различните видове производства. По-горните съдилища за всички видове обжалване и на всички етапи трябва да следват изискванията и гаранциите за справедлив съдебен процес.

Съд по обжалването

Според Закона за административните нарушения и наказания решенията на районния съд, подлежат на обжалване пред административния съд. Според Указ № 904 за борба с дребното хулиганство решенията на районния съд подлежат на обжалване пред окръжния съд. Процедурата е същата и според Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Съдът по обжалването действа като касационна инстанция и следователно разглежда въпроси, свързани с правилното прилагане на закона. Стандартите за справедлив процес пред касационния съд, включително равенството на страните, се прилагат и в производството по обжалване.

В административнонаказателните производства няма възможност за обжалване на решенията на трета съдебна инстанция.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×