Доказателства

Окончателното решение по Вашето дело трябва да се основава на доказателства. Държавната институция трябва да събере достатъчно доказателства, за да докаже, че сте извършил/а правонарушението, в което сте бил/а обвинен/а.

Доказателствата по Вашето дело могат да включват веществени доказателства, документи, всякакъв вид записи, свидетелски показания и т.н. Представените пред съда доказателства трябва да са от значение за делото и трябва да са законно събрани. Всякакво доказателство, получено чрез изтезания или заплахи за живота или здравето на Вас или на друго лице, не може да бъде използвано в съда.

Можете да представите Вашите доказателства и да призовете свидетелите си в съда. Трябва да Ви е осигурена възможност да представите Вашите доказателства при равни условия с държавната институция.

Неспазването на тези правила може да наруши правото Ви на справедлив съдебен процес.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×