Процесуалните изисквания гарантират, че:

  • Ви е предоставена възможност за смислено участие в съдебното производство 
  • Cъдебното производство е ефективно
  • Cъдебното производство е открито за обществен контрол

Държавата като опонент

Вашият опонент в административния съд е държавата, за която винаги се смята, че е в по-добро положение от Вас. Поради това вътрешноприсъщо неравенство административният съд има допълнително задължение да разкрие истината във Вашето дело по обективен начин. 

Гаранции

Съществуват редица гаранции за това да бъдете в състояние да разберете какво се случва по Вашето дело и да представите аргументите си на съда при равни условия с държавата. Тези гаранции обхващат целия процес, започващ от Вашето право да ползвате език, който разбирате, до Вашите права в процедурите по обжалване, когато те са приложими.

Правото на справедлив съдебен процес изисква също съдебният процес да бъде бърз и ефективен. Съдебното производство и решението трябва като цяло да са достъпни за публиката. Решението трябва да съдържа достатъчно мотиви, за да можете Вие и членовете на обществото да разберете защо съдът е решил делото по този начин.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×