Фондация „Светът на Мария“

Фондация „Светът на Мария“ има за цел да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства. Организацията е създадена през февруари 2012 г. в София и има за задача да защитава човешките права и да оказва подкрепа на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, да им помогне да преодолеят дискриминацията и социалната изолация и да улесни социалното им приобщаване чрез висококачествени услуги и програми за заетост.

Как може да ви помогне

Фондация „Светът на Мария“ приема заявленията на хора с интелектуални затруднения и техните семейства за включването им в програмите за професионални умения, налични в Дневния център. Ако сте или познавате някой, който има интелектуални затруднения, можете да се свържете с организацията на тел. 02 423 9740 или чрез изпращане на имейл на адрес office@mariasworld.org.

Дейности

  • Дневен център „Светове“ е проект на фондация „Светът на Мария" От юли 2013 г. млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост. С помощта на психолог, социален работник, семеен терапевт и групови отговорници клиентите на центъра се научават как да управляват личните си финанси и да подобрят ориентацията, комуникацията и професионалните си умения.
  • Защитеното кафе е място за рехабилитация и придобиване на умения, които отчитат индивидуалните нужди на клиентите с интелектуални затруднения. Кафето разширява възможностите за намиране на работа в бъдеще и интегриране в трудовия пазар.
  • Bon Appétit Catering е социалното предприятие на фондацията, което осигурява обучение на млади хора с интелектуални затруднения при придобиването на основни професионални умения и изпълнение на сложни задачи. 

Повече информация и контакти

бул. "България" 88, офис 8
1680 София
+359 2 808 171
office@mariasworld.org
 
Дневен център „Светове“
ул. Рикардо Вакарини 8
1404 София
+359 2 423 97 40 
office@mariasworld.org

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×