Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ е активен участник във формулирането, прилагането и оценката на политиките в областта на деинституционализацията. Предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана помощ за деца и младежи в неравностойно положение. Фондация „Сийдър“ се стреми да промени държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение. Организацията прилага високи стандарти на грижа чрез застъпничество, развитие на социални услуги и стимулиране на личните способности.

Как може да ви помогне

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на фондацията в Кюстендил предлага социални и семейни консултации и психологическа подкрепа, социална рехабилитация, когнитивна, психологическа и медицинска физиотерапия, речева терапия, арт терапия, работна терапия и сензорна терапия.

Дейности

  • Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Кюстендил е място, където младите хора с интелектуални затруднения от различни институции, безопасни домове или семейна среда получават качествена подкрепа за индивидуалното им развитие.Целта е да развият уменията си и да придобият нови, да повишат своята независимост и да им се даде възможност за реална социална интеграция. Центърът работи с екип от висококвалифицирани специалисти, включително социални работници, терапевти, психолог, физиотерапевт и др.
  • Фондацията управлява 9 семейни центъра и защитена къща в Кюстендил и Казанлък , където осигурява 24-часова индивидуална грижа за деца и младежи, лишени от родителски грижи.Повечето от тях имат увреждания и са прехвърлени от институционални домове в различни части на страната или са настанени в случай на извънредни ситуации.

Повече информация и контакти

http://www.cedarfoundation.org/
+359 2 441 43 45
office@cedarfoundation.org 
 
бул. „България“ 69 
Мол България, 3 етаж 
1404 София
 
Казанлък 6100 
ул. „Искра“ 6 , вход 1, ет. 1, ап.1 
 
Кюстендил 2500 
Герена, ул. „Синчец“ 11

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×