Фондация „ПУЛС“

Фондация „ПУЛС“ е неправителствена организация, основана през 1999 г., която предлага правни и психологически консултации на жертви на домашно насилие, трафик на хора или други форми на злоупотреба, уязвими семейства, както и хора, страдащи от депресия .Организацията насърчава общественото разбиране и разработва проекти, насочени към превенция на насилието, достъпа до здравеопазване и неформалното образование.

Как може да ви помогне

Фондация „ПУЛС“ поддържа център за рехабилитация и интеграция на жертви на насилие и/или трафик на хора, предоставящ професионална помощ и подкрепа.Неговите специалисти, психолози и адвокати могат да ви помогнат в кризисни ситуации и да осигурят широк набор от услуги.

Организацията поддържа гореща телефонна линия +35976 60 10 10 .Можете да се свържете и по имейл.

Дейности

  • Психосоциална грижа за хора, пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и/или трафик
  • Предоставяне на правна помощ на пострадалите, правно представителство в съдебни дела, свързани с домашно насилие
  • Кризисен център за жертви на насилие, предлагащ индивидуална подкрепа, правни съвети или социално-психологическа помощ, когато се изисква незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за оказване на помощ при кризи
  • Предотвратяване на насилието чрез неформално образование и обучение в специфични умения
  • Реализиране на проекти за предотвратяване на разпространението на туберкулоза по програмата „Подобряване на устойчивостта на националната програма за туберкулоза“, която включва пряка подкрепа за уязвимите групи
  • Обучения за ученици и млади хора, за да се научат да идентифицират форми на насилие и да подкрепят своите връстници, насочвайки ги към съответните услуги
  • Обучение на родители за здравословното развитие на детето

Повече информация и контакти

http://pulsfoundation.org/
+359 76 60 10 10
+359 76 60 33 60
pulse.women@gmail.com
pulse.aids@gmail.com
 
Фондация „ПУЛС“
ул. "Средец" 2
2300 Перник
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×