Български хелзинкски комитет

Българският хелзинкски комитет е независима неправителствена организация за защита на човешките права в България. Тя е създадена през 1992 г. и работи върху широк набор от теми като дискриминация, изтезания и малтретиране, свобода на изразяване, достъп до информация, достъп до здравни грижи, право на справедлив процес и други, засягащи етнически малцинства, хора с увреждания, жени, деца, ЛГБТИ лица, бежанци и мигранти, затворници, религиозни малцинства и други уязвими групи.

Как може да ви помогне

Правна помощ

БХК предоставя правна помощ на лица, чиито човешки права са били нарушени, в конкретни области на експертиза пред вътрешни и международни съдилища. Всеки може да подаде писмена жалба до адвокатите на БХК. Тя ще бъде третирана поверително и безплатно. Повече информация за правната помощ можете да намерите на уебсайта на БХК.

Дейности

  • Мониторинг на правата на човека.
  • Изследвания и анализ на политиките.
  • Правна помощ за жертви на нарушения на правата на човека, включително представителство на клиенти пред вътрешни и международни съдилища.
  • Експертни мнения както на местно ниво (до правителството, парламента, медиите, образователните институции, съдилищата и други), така и в международен план.
  • Застъпничество за промяна, вариращо от повишаване на обществената осведоменост до конкретна политика или законодателни промени.
  • Организиране на кръгли маси, фокус групи и обучения за адвокати, служители на министерствата и съдебната власт, преподаватели, студенти и други заинтересовани групи.
  • Участие в експертни и работни групи, насочени към законодателните реформи.

Повече информация и контакти

http://bghelsinki.org/bg/
bhc@bghelsinki.org
+359 2 943 4876
 
Български хелзинкски комитет (БХК)
ул. "Върбица" 7
1504 София 
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×