Парламентарна комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е парламентарна комисия, която осъществява диалог с представители на неправителствените организации и разглежда жалби, сигнали и предложения на гражданите.

Как може да ви помогне

НАко смятате, че ваши човешки и конституционни права и интереси са нарушени от незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи, длъжностни лица или от съответните администрации, можете да подадете жалба до комисията. Вашата жалба може да се разгледа на заседание на комисията или от администрацията на комисията. Вие ще получите писмен или устен отговор от комисията в двумесечен срок. Когато особено важни причини налагат това, срокът за отговор може да бъде продължен с до един месец. Вашата жалба трябва да съдържа: името и контактни данни за вас; кои права и свободи са нарушени и какъв е проблемът, който се поставя пред комисията; кой орган е нарушил вашите права и кой орган трябва да реши поставения проблем. Към жалбата ви могат да бъдат приложени писмени доказателства. Вие можете да посетите комисията и да изложите своя проблем в приемното време на комисията. За вашето изслушване в приемното време ще бъде съставен протокол. Заключенията на комисията по вашата жалба са препоръчителни, те не обвързват компетентните органи с определено решение.

Дейности

  • Диалог и взаимодействие с представители на неправителствени организации.
  • Парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи.
  • Разглеждане на предложения за референдуми и други граждански инициативи.
  • Подпомагане на гражданите да осъществяват тяхното право на жалби, предложения и сигнали.

Повече информация и контакти

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2592/documents 
Тел: +3592/2 939 21 43; +3592/2 939 33 94
kvnojg@parliament.bg
 
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите 
пл. "Княз Александър I" №1 
София 1169
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×